Vitajte, posaďte sa

Hlavná idea nášho centra je pomáhať klientom zvládnuť ich náročné životné obdobia, aby opäť našli cestu k obnoveniu psychickej pohody a stability. Prípadne aby mohli napredovať v osobnostne raste. Každá kríza v živote je príležitosťou posunúť sa ďalej na ceste sebapoznania a k intenzívnejšiemu vnímaniu života ako takého.

V psychologickom centre nepracujeme v rámci medicínskeho modelu. Nestanovujeme klientom diagnózy a nevedieme o klientoch zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe v rámci eHealth. Nie sme zdravotníckym zariadením v zmysle Zákona 578/2004 Z.z. a služby jeho centra nenahrádzajú riadnu zdravotnú starostlivosť. Zameriavame sa v rámci humanistického pohľadu na človeka ako individualitu v kontexte jeho životnej situácie. Metódami vychádzajúcich z poradenských a psychoterapeutických princípov spoločne hľadáme cestu k zlepšeniu kvality života tak, ako si ju klient na začiatku našej spolupráce zadefinuje.

Náš terapeutický tím je pomerne široký, čo nám dáva možnosť, aby každý klient, ktorý sa na nás obráti, mohol nájsť u nás v dohľadnom čase odbornú pomoc.