Vitajte, posaďte sa

Hlavná idea našej ambulancie je objavovať príčiny psychických problémov našich klientov, porozumieť im v ich konkrétnej životnej situácii a spoločne hľadať cestu k obnoveniu psychickej pohody a stability v živote. Od toho sa odvíja ako kvalitná psychologická diagnostika či prvotné psychoterapeutické interview, tak aj následná psychoterapia. Odporúčame návštevu psychológa si zvoliť ako prvú možnosť pri objavení sa psychických problémov, nakoľko okamžitá návšteva psychiatra môže niekedy viesť len k liečbe príznakov a príčina problémov ostáva nedotknutá.

Naša ambulancia sa nešpecializuje len na dospelých, ale aj na deti. Pri detskom klientovi je preto obzvlášť dôležité zvoliť citlivý prístup, aby nám dieťa mohlo dôverovať, aby u nás našlo bezpečnú a priateľskú atmosféru pri hľadaní cesty k psychickej pohode. Nevyhnutnou súčasťou psychoterapie detí je spolupráca s rodičmi, či priamo s celou rodinou – nakoľko problémy dieťaťa často len zrkadlia problémy v rodine. Niekedy je preto nutné, aby súčasťou psychoterapie detí bola aj psychoterapia rodičov, resp. poradenstvo v oblasti rodičovských zručností.