Psychologické a psychoterapeutické služby pre deti a rodinu

Deti

Psychologická diagnostika detí

  • komplexná psychologická diagnostika, vrátane vyšetrenia intelektu s vypracovaním podrobnej správy všetkých oblastí intelektu
  • identifikácia intelektovo nadaného dieťaťa
  • posúdenie školskej zrelosti (pripravenosti na školu)
  • profesijná orientácia (na aké povolanie sa dieťa hodí, prípadne akú strednú či vysokú školu by si malo vybrať s ohľadom na charakteristiku svojej osobnosti a štruktúru inteligencie)

Hrová terapia (individuálna práca s dieťaťom bez prítomnosti rodiča)

Hra je mostom do detského sveta. S deťmi pomocou hrových techník odkrývame a pomenuvávame pocity, ktoré sú niekedy hlboko zabudnuté a neuvedomované. Hľadáme spolu cesty ako sa dieťa môže cítiť lepšie. To, čo robia dospelí v terapeutickom kresle, robia deti v hre. K spoločnému cieľu potrebujeme na pravidelných stretnutiach aj rodičov.

INPP terapia (individualizovaný pohybový program)

Rodiny

  • Poradenstvo v oblasti rodičovských zručností
  • Poradenstvo v období rozvodu

Rodičia sa často pýtajú: Je toto správanie u môjho dieťaťa normálne? Nie je tento alebo tento prejav môjho dieťaťa zvláštny? Môj trojročný syn sa hodí na zem, keď mu odmietnem niečo v obchode kúpiť, čo s tým?
Rodičovstvo je rola, ktorá si vyžaduje mnoho umu a zručností. Doprajte si možnosť učiť sa, ako byť lepším rodičom. V našej ambulancii sa domnievame, že dobrými rodičmi sa nerodíme, ale musíme sa učiť nimi byť, postupne, tak ako rastú naše deti RASTIEME S NIMI.
Rodinné poradenstvo trvá od 60 – 90 minút (nie vždy je potrebné, aby bolo prítomné aj dieťa, u staršieho dieťaťa sa prítomnosť vyžaduje).

INPP terapia

INPP program je individualizovaný pohybový program, ktorý vznikol v Anglicku, Chestri a bol vyvinutý ako podporná terapia pre problémy s učením (špecifických porúch učenia), koncentráciou, prejavmi hyperaktivity, úzkosti a iných špecifických problémov.
Pohyb je dôležitou súčasťou integrácie všetkých zmyslových informácií, ktoré prijímame, je v podstate jej mediátorom a súčasťou každej jednej nadobudnutej informácie. Prostredníctvom pohybu vznikajú nové nervové spojenia, čo ovplyvňuje zrelosť CNS. U niektorých detí pretrvávajú aj vo vyššom veku príznaky nezrelosti CNS, ktorú môžeme pozorovať najmä pri udržiavaní rovnováhy, celkovej motorickej zručnosti, percepcie a integrácie všetkých zmyslových podnetov.
Metóda INPP je vývinová metóda, pracuje s dieťaťom od bodu, v ktorom predpokladáme, že došlo v raných fázach jeho života k ťažkostiam. Je to metóda neinvazívna. Dieťa pod vedením rodiča cvičí predpísané cviky cca 10 minút denne po dobu približne 1 roka (u niektorých detí je to dlhšie u niektorých kratšie, podľa povahy problémov).
U detí, ktoré cvičia INPP program okrem zlepšenia rovnováhy, koordinácie, nastáva často aj celkové skľudnenie a zníženie hyperaktívnych prejavov, zlepšenie koncentrácie, deti sa cítia lepšie vo svojom tele preto, že ho dokážu lepšie ovládať cez lepšiu koordináciu svojich pohybov. Program pomáha aj niektorým úzkostným deťom lepšie zvládať strachy a úzkosti, pokiaľ tie majú základ vo fyziologickom fungovaní.