Psychoterapeutické služby pre rodinu a rodičov

 — momentálne je práca s deťmi pozastavená —

Rodinné a rodičovské problémy

Aj keď naše centrum už nie profilované na oblasť detskej psychológie, vnímame psychické problémy dieťaťa ako problém v rámci rodinného systému a v tomto Vám vieme poskytnúť naše služby. Môžme Vám pomôcť posilniť Vaše rodičovské zručnosti, no najmä ako ozdraviť rodinnú atmosféru pre zdravší vývin Vašich detí.