Psychologické služby pre rodinu, deti a rodičov

 

Rodinné a rodičovské problémy, terapia hrou

Psychické problémy dieťaťa vnímame v kontexte rodinného systému, v tomto smere Vám vieme poskytnúť naše služby. Pri práci s dieťaťom spolupracujeme vždy aj s rodičmi, chápeme ich ako „architektov rodiny“ a tak účinná pomoc dieťaťu ide nevyhnutne  ruka v ruke aj s aktívnym zapojením rodičov.

Prakticky to vyzerá tak, že na základe úvodného stretnutia si spoločne nastavíme formu spolupráce podľa charakteru problému a veku dieťaťa. Pri deťoch v predškolskom veku často stačí sedenie s rodičom/ rodičmi, kde vám vieme v rámci poradenstva pomôcť posilniť Vaše rodičovské zručnosti. Ozdraviť rodinnú atmosféru pre zdravší vývin Vašich detí prostredníctvom rodinnej terapie si vyžaduje zvyčajne dlhší čas, je to zároveň aj najúčinnejšia forma práce. Ponúkame aj terapiu hrou a arteterapiu, keďže pre deti býva ťažké sformulovať to, čo ich ťaží do slov. Nemôžeme zmeniť minulé udalosti, avšak môžeme zmeniť to, aký majú na nás dopad. Vytváraním obrázkov pomocou figúrok v pieskovisku, prípadne výtvarným vyjadrením, môžu bezpečným spôsobom vynoriť emócie a zážitky a liečiť tak miesta, ktoré ich ťažia. Niekedy je pre dieťa veľmi osožné, ak je rodič prítomný na sedení, prípadne rodič a dieťa pracujú spolu na vzájomnom vzťahu.