Psychoterapia dospelých

Psychoterapia je odborná liečba alebo pomoc človeku, ktorého trápia určité osobné, rodinné alebo vzťahové problémy, s ktorými si už sám nevie poradiť. Človek na terapii získa bezpečný priestor na sebavyjadrenie a na rozprávanie o veciach, ktoré možno pred nikým iným (..a možno ani sám pred sebou) doteraz nevedel vypovedať. Má možnosť nazrieť hlbšie ku koreňom svojich psychických či fyzických problémov. Postupne môže pochopiť a spracovať svoje obavy, neistoty, depresie či iné bloky, ktoré mu bránia žiť slobodný a plnohodnotný život. Psychoterapia vie odkryť pravé príčiny našich problémov a smeruje k plnšiemu, celostnejšiemu a vedomejšiemu prežívaniu nás samých a našich životov.

K tomuto cieľu sa v psychoterapii okrem rozhovoru používajú aj špecifické terapeutické „techniky“ ako sú relaxácie, práca s imagináciami, snami a inými symbolmi, práca s telesnými pocitmi a pohybom, možno využiť i stabilizačné techniky a mnohé iné.

Psychoterapia je proces, ktorý potrebuje svoj čas, bohužiaľ, neexistuje zázračné uzdravenie po jednom stretnutí – i keď človek po ňom môže cítiť výraznejšiu úľavu. Krátkodobá terapia trvá od troch mesiacov (15-25 stretnutí), dlhodobá môže trvať až niekoľkých rokov. Samozrejme, dĺžku trvania si určíme spoločne po vzájomnej dohode a na základe stanoveného cieľa psychoterapie. Odporúčam začať terapiu stretávaním sa raz za týždeň, ale nie vždy je to nevyhnutné.

Psychoterapia nie je jednotná škola, ale má mnoho smerov, ktoré sa líšia v teórii či technikách, i keď sa samozrejme nájde medzi nimi i rada spoločných a prelínajúcich sa prvkov. Moje psychoterapeutické vzdelanie vychádza z nasledujúcich dvoch smerov, ktoré sa v práci snažím kombinovať, pričom sa primárne riadim pravidlom prispôsobiť terapiu klientovým individuálnym potrebám a jeho požiadavkám.

Párová psychoterapia

Dokáže Vás na partnerovi vytočiť každá maličkosť a niekedy sa Vám zdá, že už si ani nepamätáte prečo ste vlastne spolu? Vaša domácnosť občas pripomína mínové pole a pri každom kroku hrozí ďalší konflikt? Nechcete „len tak“ zo vzťahu vycúvať, ale tiež potrebujete znova zistiť, čo si na partnerovi vážite a prečo je pre vás v živote dôležitý? Pomocou párovej psychoterapie môžete k sebe opäť nájsť cestu. Psychológ vám môže pomôcť prekonať problémy v komunikácii, pomôže odhaliť nevedomé hry, ktoré medzi sebou prehrávate a ktoré Vám bránia vzájomnému porozumeniu. Párová psychoterapia často pomáha zachrániť manželstvo, ale môže pomôcť aj po rozvode, ak partneri potrebujú spolu lepšie vychádzať pri vzájomnej starostlivosti o deti.
Nie je však len určená manželom, ale aj iným dvojiciam, či už je to rodič – dieťa, alebo obchodní partneri, ktorých vzájomné konflikty narúšajú chod spoločného podnikania.