Služby a Cenník

Ambulancia nie je zazmluvnená so žiadnou zdravotnou poisťovňou, preto všetky služby sú len na priamu platbu.

Služba Cena
Individuálne sedenie (cca. 50 min) 50 €
– zľava pre matky na materskej, študentov, sociálne slabo zabezpečených: dohodou
– príplatky za sedenia vo večerných hodinách dohodou
Párová terapia (cca. 50 min) 50 €
Psychodiagnostické posúdenie pre iné ako zdravotné účely 35 € / 1 hod
Psychologické poradenstvo na podporu rodičovských zručností 40 €
Vyžiadanie písomnej správy 30 €