Služby a Cenník

Ambulancia nie je zazmluvnená so žiadnou zdravotnou poisťovňou, preto všetky služby sú len na priamu platbu.

Služba Cena
Individuálna psychoterapia (cca. 50 min) 30 €
Individuálna psychoterapia (cca. 50 min) – zľava pre matky na materskej, študentov, sociálne slabo zabezpečených: 25 €
Párová psychoterapia (cca. 50 min) 40 €
Klinicko-psychologické vyšetrenie pre zdravotné a iné účely – vrátane vyšetrenia dieťaťa 30 € / 1 hod
Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS 50 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na zbrojný preukaz 70 €
Vyžiadanie písomnej správy 20 €
Psychologické poradenstvo na podporu rodičovských zručností 30 €